ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิภาวดี เสียงล้ำ

ภาควิชาจุลชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาจารย์วิภาวดี เสียงล้ำ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 30 ...
Read More

โครงการอบรม ISO/IEC 17025 : 2017 เรื่อง การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

ภาควิชาจุลชีววิทยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรม ISO/IEC 17025 : 2017 ...
Read More

ค่ายจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8

ชุมนุมจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายจุลชีววิทยารุ่นเยาว์ ...
Read More